asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
   
 
   REUNIÓN EXCLUSIVA PARA XERENTES E EMPRESARIOS: ¡MELLORA A TÚA PRODUCTIVIDADE!
   Xornadas Formativas
   CURSOS
   Cursos Plan AFD
   Homologacións AEMPE
   Taller de integración Socio-Laboral para inmigrantes extracomunitarios
 
 
Formación   Taller de integración Socio-Laboral para inmigrantes extracomunitarios


Información Xeral dos Talleres   

A Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña empresa de Pontevedra (AEMPE),foi a instructora dl Taller de Integración Socio-Laboral para inmigrantes extracomunitarios, organizado pola Cámara de Comercio de Pontevedra en colaboración con la Secretaría de Estado de Inmigración e Emigración, o Consejo Superior de Cámaras de Comercio e a Federación Española de Hostelería e coa financiación do Fondo Social Europeo (FSE), e que se realizou no primeiro trimestre de 2011.

 

Data Talleres Socio - Laborales  

Próximo taller en la Biblioteca de Marín (Avda de Ourense) os días 2 e 3 de Febrero.

Lugar de Inscripción: Centro de Información Ás Mulleres (rúa A Costa, s/n Finca de Briz).

Horario de inscripción: de 8:30 a 14:30 h

Documentación precisa para a inscripción: solicitud y certificado de residencia ou NIE.


subirRequisito Acceso aos Talleres  

Los solicitantes deben contar co certificado de residencia.

Aínda que en princio o programa dirixíase a inmigrantes activos, ahora deuxenos a oportunidade de que asistan tamén os que están en situación de desemprego.  Os interesados poden descargar a solicitude de participación a través do arquivo que se adxunta a esta información.  


   documentación  
DescargaMODELO SOLICITUDE

subirContido Taller de Integración Socio - Laboral   

MODULO I: Información básica e primeiros trámites (usos e costumbres en España, empadroamento,asistencia médica de balde e tarxeta sanitaria, centros de servizos sociais, sistema educativo español, homologación de títulos, sistema de impostos e Seguridade Social...)

MODULO II: Lexislación en materia extranxeira (dereitos e libertades das persoas extranxeiras en España, nacionalidade,...)

MODULO III: O proceso de búsqueda de empleo (principais ferramentas de búsqueda, entrevista de traballo,..)

MODULO IV: Cultura Laboral e relacions laborais na empresa (estatuto dos traballadores e convenios colectivos, contrato de traballo, Seguridade Social, período de proba, prestación por desemprego,...)

MODULO V: Internet, unha nova ferramenta para trámites e xestions.


subir 
Nota LegalNOTA LEGAL