asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
   
 
   REUNIÓN EXCLUSIVA PARA XERENTES E EMPRESARIOS: ¡MELLORA A TÚA PRODUCTIVIDADE!
   Xornadas Formativas
   CURSOS
   Cursos Plan AFD
   Homologacións AEMPE
   Taller de integración Socio-Laboral para inmigrantes extracomunitarios
 
 
Formación   CURSOS


CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS  

ampliar

DESCRICIÓN

 

AEMPE, en colaboración coa CEP, organiza este curso de PRL NIVEL BÁSICO de 30 horas de duración, que  terá lugar do 15 ao 30 de setembro, en horario de 19:00 a 22:00 horas de luns a xoves, na sede de AEMPE (Rúa Virxe do Camiño 2, 1ª, Of. 27 en Pontevedra).

 

É un curso GRATUITO, financiado pola Fundación para a Prevención de Riscos Laborais, está exclusivamente dirixido a traballadores por conta allea, traballadores por conta propia e desempregados que non sexan demandantes de emprego por primeira vez. Do sector servizos.

 

INSCRICIÓNS

 

Aquelas persoas que desexen formaliza-la súa  inscrición neste curso, deberán  achegar a seguinte documentación as nosas oficinas ou ben escaneala e mandala por email a aempe@aempe.com ANTES do 9 de setembro:

  • Traballadores asalariados en activo: fotocopia do DNI e cabeceira da última nómina.
  • Traballadores por conta propia (autónomos) en activo: fotocopia do DNI e xustificante de alta no réxime de autónomos (recibo do último mes de autónomos).
  • Desempregados non demandantes de primer emprego: fotocopia do DNI, fotocopia da tarxeta de demandante de emprego e copia da vida laboral.

 

 

Para calquera outra  duda ou consulta podes chamarnos ao 986 866 376 (L a V de 9.30 a 13.30)

 

CONTIDOS

         I.            Conceptos básicos sobre seguridade e  saúde no traballo (7 horas)

                                a.            O traballo e a saúde. Riscos profesionais. Factores de risco.

                               b.            Danos derivados do traballo. Accidentes de traballo e enfermedades profesionais. Outras patologías derivadas do traballo.

                                c.            Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais. Dereitos e deberes básicos nesta materia.

       II.            Riscos xerais e a súa prevención (12 horas)

                                a.            Riscos ligados as condicións de seguridade.

                               b.            Riscos ligados ao medio-ambiente de traballo.

                                c.            Carga de traballo,  fatiga e  insatisfacción laboral.

                               d.            Sistemas elementais de control de riscos. Protección colectiva e individual.

                                e.            Plans de emerxencia e evacuación.

                                 f.            Control da saúde dos traballadores.

     III.            Riscos específicos e prevención no sector correspondente á actividade da empresa (5 horas)

    IV.            Elementos básicos de xestión da prevención de riscos (4 horas)

                                a.            Organismos públicos relacionados coa seguridade e saúde no traballo.

                               b.            Organización do traballo preventivo: rutinas básicas.

                                c.            Documentación: recollida, elaboración e arquivo.

      V.            Primeiros auxilios (2 horas)   documentación  
DescargaFOLLA INSCRICIÓN CURSO PRL NIVEL BÁSICO
CURSO GESTIÓN CONTABLE GRATUITO   

ampliar
Adjuntamos presentación del curso de gestión contable gratuito para los socios de AEMPE. Hay reservada un número de plazas para desempleados. 

subirCURSO INTENSIVO DE DISEÑO WEB  

ampliar

Participa en el próximo Curso de Diseño Web, y en tan sólo un mes aprenderás a usar todas las herramientas necesarias para que tanto tu como tu empresa tenga presencia online y de ese modo sacarle el mayor partido a tu trabajo.   documentación  
DescargaCURSO INTENSIVO DE DISEÑO WEB Descargaprograma

subir 
Nota LegalNOTA LEGAL