asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
   
 
   Asesoramento Fiscal e contable
   Asesoramento laboral e xurídico
   Outros Servizos
 
 
Servizos   Asesoramento laboral e xurídico


Asesoramento Xurídico e Laboral   

ampliar


O Departamento Xurídico centra os seus servicios no asesoramento aos asociados nas múltiples e diversas cuestións laborais e xurídicas que se lles formulan  no
desenvolvmento das súa actividad comercial e industrial, sendo as consultas máis demandadas ao longo dos anos, as relativas a materias de arrendamento urbán, dereito de propiedade, consumo, lei de comercio e todas as que concirnen ás relacións laborais que vinculan a empresario e traballador no exercicio dos seus respectivos cometidos e responsabilidades.

 

 

 

 

 

 

 
Nota LegalNOTA LEGAL