asociación de empresarios da pequena e mediana empresa de pontevedra aempe
  Inicio   |   Xunta directiva    |   Comunicación   |   Servizos   |   Formación   |   Bolsa de emprego   |   Asociarse   |   Contactar  
solicitar / recuperar clavesolicitar / recuperar clave
   asociado:
   
   Contrasinal:
   
   
 
   Asesoramento Fiscal e contable
   Asesoramento laboral e xurídico
   Outros Servizos
 
 
Servizos   Outros Servizos


Búsqueda de axudas  

ampliarMediante este servizo, AEMPE, orienta, informa e asesora ó asociado acerca das posibilidades de obter financiación, a través do estudo das diferentes axudas e subvencións relacionadas coas actuacións levadas a cabo no ámbito empresarial.

 

 

Asesoramento a Emprendedores  

ampliar


En AEMPE consideramos que os proxectos emprendedores constitúen unha solución de futuro para seguir creando emprego. A asociación conta por tanto, para elo, con profesionais que lle ofrecerán asesoramento sobre trámites administrativos, fiscais, contables, subvencións, formas xurídicas, recursos financieiros, ... tanto a persoas interesadas en poñer en marcha un proxecto empresarial coma a empresarios que queiran iniciar novas liñas de negocio.

 


subirOrientación laboral  

ampliar

Somos un centro asociado ó Servicio Público de Emprego de Galicia dende o ano 1998, realizando labores de orientación laboral. Como servizo asociado, a nosa labor consiste en informar ós demandantes de emprego sobre o seu potencial laboral, ofrecéndolles un abanico de ofertas formativas para facilitar a súa inserción no mundo laboral. Trátase, por tanto, de orientar e informar ós demandantes de emprego sobre o seu perfil profesional, actualizar e activar o currículum vitae de cada demandante, compatibilizar a demanda da persoa coa oferta existente e ofrecer un sistema áxil de información que permita coñecer ás persoas usuarias o seu nivel de cualificación e o seu potencial laboral.


subirBolsa de emprego  

Dende AEMPE preténdese exercer de enlace entre os membros da asociación de empresarios que oferten emprego e os cidadáns desempregados, para elo estáse a por en marcha unha Bolsa de Emprego na que amosarán os datos das empresas que ofrecen traballo así como as características dos postos ofertados, podendo enviar a súas candidaturas aquelas persoas interesadas no posto ofertado.


subirServicio Telemático  

ampliar

A través da nosa páxina web, na que se amosan dúas zonas claramente diferenciadas: unha de acceso xeral e outra privada con clave persoal de acceso, os asociados poderán gozar, entre outros, dos seguintes servicios:

- Informacion onde se amosan os comunicados ós asociados, boletíns, circulares, xornadas e encontros.

- Base de datos das empresas asociadas para así poder realizar contactos ou intercambios comerciales.

- Bolsa de emprego onde se amosan as diferentes ofertas de emprego.


subirOutros Servizos  

A cargo de todos os integrantes laborais da Asociación  realizanse servizos que, sin ter un encuadre específico, forman parte da tarea burocrática de calquera empresa, tales como:

• Confección de formularios

• Información e aplicación do IVA

• Xestións para selección de personal

• Cursos de formación a empresarios

• Cursos de formación continua e a desempregados

• Xornadas informativas sobre temas de actualidade empresarial

• Conferencias

• Campañas de publicidade empresarial e comercial

• Firmas de convenios en beneficio dos asociados

• Servicio Galego de Colocación, Asesoramento o Emprego e Creación de Autoemprego, Defensa do Empresariado, Canalización de queixas e suxerencias ante os Organismos, representatividade (facer que as pequenas e medianas Empresas estean representadas).

subir 
Nota LegalNOTA LEGAL